Saunakylä

KAIKKIEN SAUNAKYLÄ – JO ALUSTA ALKAEN

Muurame+saunakylä+sauna+ovi+hirsi
• Ideana on synnyttää Jämsään maailman ainoa saunakylä tai saunojen kylä, sen kirjaimellisessa merkityksessä. Paikkana Jämsän Juokslahti.
• Tarkoitus rakentaa paikasta kaikille avoin virkistysalue, jossa yleinen uimaranta tarvittavine tiloineen, palvelurakennus (suihkut, sisätilat), grillipaikka, erillinen venelaituri (perinteinen hirsiarkku) sekä tilaa + mahdollisuuksia isojen ja pienien tapahtumien pitoon.
• Saunakylän tarkoitus on tutustuttaa uudet sukupolvet vanhaan, ”alkuperäiseen” saunakulttuuriin elämyksellisyyden ja kokemuksellisuuden kautta. Sen kautta saataisiin sekä paikallista virkistyspalvelutarjontaa mutta varmaan myös matkailijoitakin houkutettua. Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää ja koota savusaunaan liittyvää osaamista ja perinnetietoa monipuolisesti saunojen rakentamisesta lämmittämiseen ja saunomiseen.

• Perustana on alkujaan Muuramen Saunakylään koottu historiallisten savusaunojen kattava kokonaisuus. Saunat kunnostetaan lämmitettäviksi, jotta ne säilyvät. Pääosa saunoista tulee aktiivikäyttöön, osa jää ”museosaunoiksi”. Samalla se tarjotaan mahdollisuus savusaunoa ilman omaa saunaa tai kallista tilaussaunaa vaikka viikoittain kesäaikaan -> yhteissaunat, saunapäivät teemoittain esim. lasten savusaunapäivä..
• ”ammatillisesti” on Saunakylän toiminnassa seuraava ajatus: voisiko Saunakylä muodostua kaikkien savusaunaihmisten ”yhteiseksi paikaksi”, avoimeksi foorumiksi? Kansallinen ja kansainvälinen savusauna- toimijoiden verkosto.
• Sauna-teeman ympärille synnytetyt hyvinvointi- ja elämyspalvelut sekä muut oheispalvelut lisäävät alueen kiinnostavuutta eri kohderyhmien keskuudessa. Samalla voisi mahdollisesti hankkia erilaisia saunatuotteita.
• Saunakylä tulee palvelemaan aikanaan yhdistyksen ylläpitämänä erilaisien saunoihin liittyvien virkistys- ja kulttuuritoimintojen alueena.

MITÄ, MISSÄ JA MIKÄ ON SAUNAKYLÄ ?
• Muuramen Saunakylä syntyi 1980-luvun alussa saunakulttuurin erikoismuseoalueeksi. Kokonaisuus on Suomen suurin, mahdollisesti jopa maailman suurin savusaunojen ”kokoelma”. Kokoajana Risto Vuolle-Apiala.
• Saunakylässä Muuramessa on 29 savusaunaa, joista vanhin on 1700luvulta. Saunat on siirretty maamme eri osista ja ne edustavat erilaisia savusaunatyyppejä, pääosin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkupuolelta
• Saunakylän saunakokoelma esittelee kattavasti savusaunan kehitystä Suomessa ja sen alueellisia eroja sekä samalla perinteistä suomalaista hirsirakentamista sekä saunojen kulttuurihistoriaa.

Ensimmäisiä siirrettäviä saunoja

• Saunakylän toiminnan päättyessä 2010 ryhdyttiin neuvotteluihin Muuramen kunnan kanssa, hanketta varten perustettiin yhdistys; Suomen Saunakulttuuri ry 2011. Muuramen kunta lahjoitti kokoelman Suomen Saunakulttuuri ry:lle lahjakirjalla vuonna 2014.
• Sijaintipaikkaa etsittiin pitkään, tavoitteena olla helposti saavutettavissa / löydettävissä, mielellään veden äärellä sekä varmistaa Saunakylän paikka tulevaisuudessa mahdollisimman pitkälle (ei epävarmuustekijöitä / määräaikaisuutta)
• Tilanne ratkesi maakaupan kautta, yhdistys osti 3 ha Saunakylää varten Juokslahdesta. Saunarakennukset siirretään vaiheittain Jämsään keväällä 2015. Juokslahden osayleiskaavaa laaditaan (ehdotusvaihe) , Saunakylän tontille asemakaava luonnosvaiheessa.
• Purkuluvat saunoille on. Saunat suojattu talveksi Muuramessa lokakuussa 2014, siirto aloitetaan maan kuivettua keväällä 2015. Pakkaus- ja purkutöitä tehtävä Muuramessa. Saunat tuodaan Jämsään ja kunnostus aloitetaan.

Savusauna-asiantuntijuuden avoin areena (paikallinen, kansallinen, kansainvälinen) – Historiallisten savusaunojen erilaisten ratkaisujen ja ominaisuuksien tutkiminen – Vertailu / testausmahdollisuus – Tapahtumien järjestämisen areena – Kokeilut ja tiedon jakaminen ( esim. luennot, kurssit, koulutus ), julkaisut?
Perinnerakentamisen sekä savusaunarakentamisen perinteiden siirtäminen – Kunnostuksien yhteydessä mahdollisuus ”työssäoppia” / kisälli-periaatteella osallistumalla alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden ohjauksessa rakennuksien korjaukseen – Talkoissa opettamassa perinnetaitojen taitajat -> siirretään oppia ilman rajoja kaikille halukkaille.
Saunakylä Matkailukohteena 

Tukea Jämsän kesämatkailuun, Juokslahden ja Himoksen alueille – Suomalaiset ”saunakansaa” – Saunakulttuurin kansainvälinen kiinnostus, tietääksemme ainoa Saunakylä maailmassa? – Riittävän laaja ja monipuolinen alue- ja palvelukokonaisuus , jotta herättää kiinnostuksen varta vasten tulla tutustumaan – Luonto- ja maaseutukohde, Päijänne -> virkistysalue Yritystoiminnan ideakenttänä – Saunatuotteiden erikoistuminen vihdoista kiukaisiin, saunapalvelut – wellness sekä luontaishoidot, elämysmatkailu – lähituotteet , lähiruoka ja paikalliset pienyrittäjät ja käsityöläiset (Juokslahti / Jämsä) – Esittely- ja testialue saunavalmistajille tai muille tuotekehittelijöille? – Yritysyhteistyö / synenergia -> uudet tuotteet, uudet ajatukset, uudet mahdollisuudet?

Virkistys – ja vapaa-ajan vietto

Mahdollisuus saunoa (viikoittain, päivittäin?) kertamaksusta vrt. ent.yleiset saunat > saavutettavissa kaikille. – Päijänteen virkistyskäyttö mahdolliseksi kaikille tätä kautta – Veneily ja moottorikelkka yhteys – Paikallistapahtumien pitopaikka> työnäytökset, konsertit, juhlat …ym. – Lähituotteet, myyntikopit (esim. vrt. Toivolan vanhan pihan kopit) – Erityisopetus- ja koulutusympäristö? – Tavoitteena saavuttaa kaikki päiväkotilapsista seniorikansalaisiin

Muurame+saunakylä+sauna

• Saunoja ei voida vielä viedä tontille, kun asemakaava ei ole valmis. Tiepohjat mahdollisesti tehdään sitä ennen. Mahdollisesti kaava vahvistuu syksyksi, jolloin saunoille voi hakea rakennusluvat
• Kaikki saunarakennukset eivät ole siirrettävissä, osa saunarakennuksista voidaan siirtää kokonaisena. Jämsään siirretään Muuramesta 23 saunaa, osan saunoista Muuramen kunta halusi pitää ja osa on tuhoutunut
• Alueelle rakennetaan myöhemmin myös kokonaan uusia saunoja sekä muita/uusia perinteisiä savusaunoja, kuten turve- ja maasaunat Muuramen mallin mukaan.
• Kun varsinainen korjausvaihe on ohi (isoin kustannuserä), ylläpitoon tarvittava rahoitus pyritään saamaan mm. saunamaksuista, saunojen vuokraamisesta yrityksille ja yksityisille sekä muusta oheistoiminnasta (tapahtumat, saunakylätuotteet, yhdistyksen jäsenmaksut…)

Muuramen saunakylä sauna nro 9

• Kaikenlaisia kiinnostuneita ihmisiä toivotaan mukaan toimintaan – nyt homma vihdoin pääsee alkamaan. Muistettava on, että kyse ei ole vain ”projektista” joka katoaa, vaan nyt luodaan pysyvää toimintaympäristöä kaikkien käyttöön – ilman reunamerkintöjä !
KAIKKI MUKAAN TOIMINTAAN!
• Savusaunoista ja saunoista, niiden rakenteesta ja perinteestä tietäviä ihmisiä mukaan jakamaan kokemuksiaan ja osaamistaan varsinkin rakentamisvaiheessa
• Saunakylän on avoin kenttä: ajatuksia alueen toiminnalle (eri sektorien näkökulmasta: matkailua, maatilatuottajia, oppilaitoksia… ideoita). Tarkoituksena on tarjota Saunakylä jatkossa paikaksi …. mille kaikelle? Mutta se rakennetaan KAIKILLE ! Nyt voi asiaan vaikuttaa !

MUKAAN TOIMINTAAN!
• Suomen Saunakulttuuri ry:n Jäsenmaksu vuodessa 20€, mihinkään se ei velvoita, mutta mahdollistaa paljon. Mahdollisuus tulla mukaan yhdistyksen hallitukseen ja alueen kehittämistoimintaan
• Yhdistyksen jäsenistöllä on halutessaan mahdollisuus tulevien vuosien aikana osallistua rakennuspaikan perustustöihin, kunnostaa vanhoja savusaunoja, koota kiukaita, opastaa vierailijoita ja jakaa omaa osaamista ja perinnetietoa muille
• Jäsenistö saa talkootyön ilon lisäksi sitten saunoa kunnostetuissa saunarakennuksissa mielin määrin. • Yhdistykselle saa myös lahjoittaa rakennustarvikkeita, vanhoja hirsiä, hiekkaa, rankoja, pärepuita, tuohea, turvetta, kiviä, polttopuita, nauloja….
• Kaikki apu on tervetullutta ja kaikki ovat tervetulleita mukaan saunakylää sekä sen toimintaa tekemään!

VUOSI 2015

– Siirtohankkeen valmistelu, kaavoitus, asemakuvat, luvitus, tiedottaminen. – Saunakylän blogi avataan huhtikuussa, myös FB ja Twitter – Muuramen saunojen dokumentointi alkaa, samalla purkutyön suunnittelu – Korjauskohteiden ja toimien priorisointi, korjaussuunnittelu ensimmäisille kohteille: Siirron valmistelu Muuramessa (purku- ja pakkaus), kuljetus Jämsään kun maa on kuivanut riittävästi (kantavuus). – 3 saunan siirrolla aloitetaan, valmistelutyöt käyntiin Muuramessa viikolla 17. – Talkooväkeä ja innostunutta porukkaa kasataan mukaan: perinne- sekä saunarakentamisesta innostuneita ihmisiä, saunojen ystäviä ja muuten vaan innokkaita tyyppejä mukaan toimimaan yhdessä! – Rakennustarvikelahjoituksia otetaan vastaan – etsitään kummeja, kumppaneita ja rahoitusta – Se, milloin päästään saunomaan alueella, riippuu kokonaan maankäytön suunnittelun etenemisestä. Ennen vahvistettua asemakaavaa ei saada rakennuslupia alueelle.

yleissuunnitelma

YHTEYSTIEDOT
Suomen saunakulttuuri ry

suomen.saunakulttuuri@gmail.com

Yhteyshenkilö: Saija Silen puh. 044-5786762 Jämsänkoski
Facebook: Suomen saunakulttuuri ry
Blogi- Saunakylä aukeaa ennen vappua (2015) Googlen Blogger- palvelussa
Olemme mukana myös Kukkaismäen Massikkamarkkinoilla sekä Jämsän keskustan kauppatapahtumassa ( ent.vapaa-ajan messut)

 

4 thoughts on “Saunakylä

 1. Hieno homma arvelikin että saija on tämän homman yksi ns äiti mahtavaa. voisi vaikka tulla porukkaan tekee sauna homman eteen jotain….olenhan itsekkin perinne rakentajan ja hirsipuolen käynyt.

 2. SAunaseuran perustamisen aikaan puheenjohtajana toiminut mieshenkiö lupasi, että sukuni Muuramen saunakylään antaman saunan tiedot korjataan. Nyt kuulin, että ko. henkiö ei ole mukana touhussanne, joten huolettaa josko tietojen oikaisu toteutuu.
  Kyseessä on Tyrnävän Ojakylästä peräisin oleva Kankaan ( alkuperäöiseältä nimeltään Isokankaan) saun asta.

  Ystävällisin terveisin
  Kauko Kangas
  Nehvonniementie 52 A
  82900 Ilomantsi

  Facebook Kauko Kangas.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s